لنز طبی ماکسیما

1,300,000 تومان

در انبار موجود نیست

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

لنزطبی بدون رنگ ماکسیما

لنز طبی سالانه 

قطر قرنیه 14/00mm:DIA             انحنای لنز8/6mm:BC  

H2O ابرسانی:55%                         محافظ اشعهuv

DKضریب اکسیژن رسانی:19          ماده سازنده:Hefilcon B

0.25-  تا 10.00-             0.50+  تا   20.00+ 

  • سالانه
  • طبی
  • سالانه
  • 8.6
  • 14/00
  • 55%
  • طبی
  • 19.0
  • انگلستان
  • 55
مــزایا
مــعایب