لنز طبی سولکو

1,700,000 تومان

در انبار موجود نیست

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

لنزطبی بدون رنگ سولکو      soleko

لنز طبی سالانه 

قطر قرنیه 14/00mm:DIA             انحنای لنز8/6mm:BC  

H2O ابرسانی:55%                         محافظ اشعهuv

DKضریب اکسیژن رسانی:19          ماده سازنده:Hefilcon B

0.25-  تا 10.00-             0.50+  تا   20.00+ 

QUEEN'S

  • سالانه
  • طبی
  • سالانه
  • 8.6
  • 14/00
  • 55%
  • طبی
  • 19.0
  • ایتالیا
  • 55
مــزایا
مــعایب