استیک ژیلت

190,000 تومان

در انبار موجود نیست

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

استیک ژله ای ژیلت

استیک ژله ای ضد عرق 

24 ساعت ضد عرق

استیک ضد عرق ژله ای  ژیلت 

موادی که در ساخت فرمول استیک ضد عرق  ژله ای  ژیلت  هستند شامل کمپلکس گلیسرین – تتراکلرو هیدرات – آلومینیوم – زیرکونیوم (ZAG) موجودند  و در  فرایند کاهش  میزان ترشح عرق موثر هستند.

در ترکیب فرمول استیک های ضد عرق  ژله ای  ژیلت  از هر دو روش کاهش تولید عرق و کپسوله نمودن بو استفاده شده. عملکرد  دئودورانت  ضد عرق  ژله ای  ژیلت  به ترتیب زیر می باشد :

  • تعرق حاصل از هیجان  توسط غدد عرق آپوکرین تولید می شود.
  • مادۀ موثرۀ فعال ضد عرق ( ACH) به اولین نشانه های رطوبت عکس العمل نشان داده و به توقف جریان تعریق کمک می کند.
  • عکس العمل مولکول بتا سیکلودکسترین (BCD) به رطوبت با آ زاد سازی عطر آشکار می شود.
  • هنگامی اینکه عطر موجود درمولکول های بتا سیکلودکسترین (BCD) رها می شود این مولکول ها خالی شده و مولکول- های بد بو را جذب می کنند.
  • مادۀ معطر قوی استیک ژله ای  ژیلت  ، بوی بد ناشی از عرق را برطرف می کند.

دارای فرمول خاص برای پایین آمدن سطح تعریق با کمک یون های آلومینیوم و زیرکونیوم
کپسوله نمودن بوی بد عرق با کمک بتا- سیکلودکسترین
ایجاد بوی خوش و ماندگار برای 24 ساعته

 

مــزایا
مــعایب