مام اولد اسپایس

140,000 تومان

در انبار موجود نیست

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دئودرانت  ضد عرق صابونی الدسپاس 

صابونی شفاف

24 ساعت ضد عرق 

63 گرم 

مجوز بهداشت:1446467675

موادی که در ساخت فرمول استیک ضد عرق الدسپاس هستند شامل کمپلکس گلیسرین – تتراکلرو هیدرات – آلومینیوم – زیرکونیوم (ZAG) موجودند  و در  فرایند کاهش  میزان ترشح عرق موثر هستند.

در ترکیب فرمول استیک های ضد عرق الدسپاس از هر دو روش کاهش تولید عرق و کپسوله نمودن بو استفاده شده. عملکرد  دئودورانت  ضد عرق الدسپاس  به ترتیب زیر می باشد :

  • تعرق حاصل از هیجان  توسط غدد عرق آپوکرین تولید می شود.
  • مادۀ موثرۀ فعال ضد عرق ( ACH) به اولین نشانه های رطوبت عکس العمل نشان داده و به توقف جریان تعریق کمک می کند.
  • عکس العمل مولکول بتا سیکلودکسترین (BCD) به رطوبت با آ زاد سازی عطر آشکار می شود.
  • هنگامی اینکه عطر موجود درمولکول های بتا سیکلودکسترین (BCD) رها می شود این مولکول ها خالی شده و مولکول- های بد بو را جذب می کنند.
  • مادۀ معطر قوی استیک الدسپاس ، بوی بد ناشی از عرق را برطرف می کند.

دارای فرمول خاص برای پایین آمدن سطح تعریق با کمک یون های آلومینیوم و زیرکونیوم
کپسوله نمودن بوی بد عرق با کمک بتا- سیکلودکسترین
ایجاد بوی خوش و ماندگار برای 24 ساعته

مــزایا
مــعایب